WEDSTRIJD PUY DU FOU

📣 Galerij Anspach werkt samen met Puy du Fou om u een nieuwe geweldige wedstrijd aan te bieden!

Win een verblijf van 2 dagen-2 nachten voor 4 personen inclusief:

👉 Toegangskaarten voor de Puy du Fou tijdens de groene periode, met toegang tot de nachtshow “Les Noces de Feu”.

👉 2 overnachtingen (één kamer) in het hotel ” Le Camp du Drap d’Or “.

👉 Ontbijt en diner in het restaurant “Les Deux Couronnes”.

 

✍️ Het is zeer eenvoudig om deel te nemen aan deze geweldige wedstrijd !

Doe mee via onze Facebook of Instagram pagina tot 03 april 2023 om middernacht! De trekking vindt plaats op 04 april 2023 onder alle reacties. De winnaar wordt per privébericht gecontacteerd.

 

*Geldig voor het seizoen 2023.

 

VEEL SUCCES!

 

Voor meer info over de Puy du Fou, ga naar: https://www.puydufou.com/france/fr 

 

Reglement :

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vzw Vereniging van Uitbaters van Anspach, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Grétrystraat, bus 12, KBO n°BE 0821 427 177 (hierna “Organisator” genoemd). Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van het personeel van AG Real Estate en Anspach of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. Deze wedstrijd wordt op de Facebook pagina en Instagrampagina van Anspach gespeeld:
https://www.facebook.com/anspachshopping/

https://www.instagram.com/anspachshopping/

 1. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Louter door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van huidig reglement, evenals de beslissingen die de Organisator kan nemen.
 2. De wedstrijd loopt vanaf 27/03 tot en met 03/04. De wedstrijd kan op elk moment worden stopgezet, onderbroken of verlengd worden door de Organisator, zonder dat de Organisator of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
 3.  De te winnen prijs is een verblijf van 2 dagen en 2 nachten voor 4 personen in Puy Du Fou inclusief:
 • Toegangskaarten voor Puy du Fou tijdens de groene periode, met toegang tot de nachtshow “Les Noces de Feu”
 • 2 nachten (één kamer) in hotel “Le Camp du Drap d’Or”
 • Ontbijt en diner in het restaurant “Les Deux Couronnes”..
De prijs mag niet uitgewisseld of omgezet worden in cash
 1. Deelname aan deze wedstrijd is geldig door een commentaar te plaatsen onder de wedstrijd-post op de facebook of -Instagrampagina van Anspach. De Organisator behoudt zich het recht om een deelname te annuleren indien de gegevens van de deelnemer fictief of onjuist blijken.
 2. Elke deelnemer mag slechts één antwoord geven. Indien meerdere keren wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname gelden.
 3. De deelnemer met de meest originele, die door ons eigen team wordt gekozen, wint een weekend voor 4 personen.
 4. De winnaar wordt bekend gemaakt via een privéberichtje vanaf 04/04. De winnaar mag Contact opnemen met het beheer om hun prijs te ontvangen
 5. De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd, bijvoorbeeld technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevenstijdens of na de verzending (niet limitatieve lijst). De Organisator draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.
 6. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
 7. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van dit reglement aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
 8. Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, informeert de Organisator de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens in een bestand. Dit bestand zal door de Organisator enkel gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
 9. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke correspondentie met betrekking tot de huidige wedstrijd dan noodzakelijk voor het winnen van de prijzen, is toegelaten.
 10. Het reglement valt onder Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.

Wedstrijd Disney

Zin om de dromen van je kinderen of kleinkinderen waar te maken? 🎠✨ Galerij Anspach biedt je een unieke kans om tickets te winnen voor

Lees meer

Wedstrijd Floralia

Het is lente! En daarmee ook de nieuwe editie van @Floralia Brussels! 🌻🌸 14 hectare vol met een miljoen tulpen, hyacinten en narcissen om te

Lees meer
Il n'y a plus de news à afficher
Maandag : 10:00 – 19:00
Dinsdag : 10:00 – 19:00
Woensdag : 10:00 – 19:00
Donderdag : 10:00 – 19:00
Vrijdag : 10:00 – 19:00
Zaterdag : 10:00 – 19:00
Zondag : Gesloten
Anspachlaan 24
1000 Brussel
02 211 40 60
This site is registered on wpml.org as a development site.